OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bc. Radim Dolníček

tel.: 773 514 160

e-mail: dolnicekr@gmail.com

Ing. Gabriela Dolníčková

tel.: 776 241 100

e-mail: gdolnickova@seznam.cz

 


 

Naše služby:

 

 • revize plynových zařízení (zemní plyn, propan-butan, technické plyny)
 • kontroly nízkotlakých kotelen
 • revize tlakových nádob
 • revize parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy
 • školení
 • zpracování místního provozního řádu kotelny a plynovodu

 

 


Rozsah osvědčení:

 

Plynová zařízení

(dle vyhlášky č.21/1979 Sb.)

 

a2

Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů

c1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

c2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

e2

Regulační stanice plynu

f1

Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

f2

Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

f5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

f6

Rozvody technických plynů

g1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

g2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

g3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

 

 

Tlaková zařízení

 

 

 

PK3

3. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)

HK3

3. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)

PK4

4. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)

HK4

4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové

NA

Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103

NB

Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

 Podpořil Jihomoravský kraj


Kontakt

776 241 100

                             

Vyhrazená technická zařízení

Jsou obecně stanovena zákonem 174/1978 Sb., konkrétní zařazení stanoví vyhlášky MPSV k jednotlivým druhům vyhrazených technických zařízení.

 

Organizace a podnikající fyzické osoby mají podle zákona 174/1968 Sb. zajistit při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek.

 

Vyhrazená technická zařízení:

 • Tlaková – vyhl. 18/1979 Sb.   
 • Plynová – vyhl. 21/1979 Sb.
 • Zdvihací
 • Elektrická

 

Tlaková zařízení (vyhl. 18/1979 Sb.)

 • parní a kapalinové kotle - s konstrukčním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a teplotou pracovní látky převyšující bod varu při tomto přetlaku
 • tlakové nádoby stabilní (TNS) - s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa
 • tlakové nádoby k dopravě plynů - s kritickou teplotou nižší než + 50 0C, nebo plynů, u nichž při teplotě + 50 0C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa 

 

Zpět na úvod

 

Plynová zařízení (vyhl. 21/1979 Sb.)

 • sk. A - výroba a úprava plynů
 • sk. B - skladování a přepravu plynů
 • sk. C - plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • sk. D - zkapalňování a odpařování plynů
 • sk. E - zvyšování a snižování tlaku plynů
 • sk. F - rozvod plynů
 • sk. G - spotřeba plynů spalováním

 

Zpět na úvod